Poziv za dostavu komentara na Prednacrt Pravilnika o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka

Obavještavaju se svi zainteresovani da se primjedbe i komentari na Prednacrt Pravilnika o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka mogu dostaviti Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH najkasnije do 09.05.2022. godine.