SAMOZAPOŠLJAVANJE U POLJOPRIVREDI 2021 – Konačna lista

Obavještenje o objavi Konačne liste po Programu samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2021. godini

Image for news

Obavještavamo lica koja su se prijavila na Javni poziv za prijavu na Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2021. godini, da je usvojena Konačna lista po Programu samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2021. godini.

Kandidati sa Konačne liste dužni su, kako bi Zavod pripremio ugovore, da u roku od 10 (deset) dana, od 12.04.2022. godine do 22.04.2022. godine, dostave sljedeću dokumentaciju:

1. Rješenje o registraciji (izdato od strane Osnovnog suda Brčko distrikta BiH) koje sadrži i registraciju poreznog obaveznika, Porezne uprave Brčko distrikta BiH, i određenje djelatnosti subjekta upisa (pretežna djelatnost) – (Jedinstveni – sumarni obrazac) – kopija;

2. Karton deponovanih potpisa (spesimen potpisa ) - kopija;

3. Prijavu na PIO/MIO - kopija;

4. Prijavu na Fond zdravstvenog osiguranja - kopija.

Konačnu listu o rangiranju kandidata sa predloženim iznosima sredstava po programu samozapošljavanja u poljoprivredi za 2021. godinu možete pogledati ovdje.